Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â thîm y lleoliad i drafod eich archeb ac i dderbyn dyfynbris. E-bostiwch ni yma, neu ffoniwch ar 029 2082 1052. Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych.

Lawrlwythwch ein map a manylion cyswllt (pdf)

Cyfarwyddiadau

Lleolir y Deml Heddwch ar Rodfa Brenin Edward VII ym Mharc Cathays, Caerdydd. Mae'r adeilad gyferbyn â Llywodraeth Cymru a drws nesaf i adeilad Bute ac Redwood Prifysgol Caerdydd.

Mewn Car

Gan ddilyn yr A470 i mewn i Gaerdydd, cymerwch y troad i ffordd Corbett ac yna cymryd y dde nesaf. Y Deml Heddwch yw'r ail adeilad ar y dde. Nodwch na chaniateir troadau i'r dde i ffordd y coleg o Heol y Gogledd.

Ar Fws

Mae nifer o fysiau yn dod i ben yn agos i'r Deml Heddwch, gan gynnwys y Baycar 6 sy'n rhedeg o dros y ffyrdd i Ganolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Gallwch gynllunio eich llwybr gan ddefnyddio cynlluniwr siwrnai Bws Caerdydd.

Ar y Trên

Yr orsaf drên agosaf yw Cathays, sydd yn dro tua 5 munud i ffwrdd ac mae gorsaf Caerdydd Canolog ond 20 munud i ffwrdd.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol: