Cyhoeddiad ynghylch â Covid-19

Mae'r Llywodraeth bellach yn argymell cyswllt nad yw'n hanfodol. Felly, os ydych yn dymuno cynnal digwyddiad nad yw'n hanfodol, gofynnwn i chi gysylltu â'r tîm er mwyn gohirio.

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae gennym bolisi diddymu ond rydym yn cydnabod fod y rhain yn amgylchiadau eithriadol, felly byddwn yn ceisio bod yn hyblyg lle gallwn.

Croeso i’r Deml Heddwch

Llogi Lleoliad Priodasau a Seremonïau

Cynadleddau a Chyfarfodydd

Llogi Lleoliad Dathliadau

Llogi Lleoliad Barddoniaeth, Bop a Gwleidyddiaeth

Llogi Lleoliad Ffilm a Theledu

Croeso i’r Deml Heddwch

Mae'r Deml Heddwch yn wahanol i ran fwyaf o’r lleoliadau y gallwch logi yng Nghaerdydd. Nid ydym yn berchen i fusnes preifat; Rheolir gan yr elusen Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Llogi Lleoliad Priodasau a Seremonïau

Mae'r Deml Heddwch yn lleoliad ffasiynol, cain ac amlbwrpas – beth bynnag yw'r thema neu faint eich diwrnod arbennig, gallwch fod yn sicr o wasanaeth wedi'i deilwra i'ch manylebau mewn lleoliad unigryw a phriodas fythgofiadwy.

Cynadleddau a Chyfarfodydd

Yn ogystal â'r Neuadd Farmor sy'n eistedd 200 o bobol ac yn ddelfrydol ar gyfer eich cynhadledd, mae hefyd gennym Ystafell y Pwyllgor a'r Siambr y Cyngor ardderchog wedi'i phaneli a phren sy'n eistedd rhwng 20 a 50 o bobl.

Llogi Lleoliad Dathliadau

Mae'r Deml Heddwch yn lleoliad ffasiynol, cain ac amlbwrpas - gwych ar gyfer partïon Mendhi, partïon cyflogai a phenblwyddi priodas.

Llogi Lleoliad Barddoniaeth, Bop a Gwleidyddiaeth

Yr ydym wedi cael achlysuroedd anhygoel yn y Neuadd Farmor gan gynnwys ddigon o farddoniaeth, bop a gwleidyddiaeth – felly os ydych yn chwilio am leoliad eiconig ar gyfer eich achlysur neu eich parti yng Nghaerdydd does ddim angen i chi edrych ymhellach.

Llogi Lleoliad Ffilm a Theledu

Mae ein hadeilad eiconig wedi ymddangos mewn sawl cynhyrchiad ffilm a theledu poblogaidd gan gynnwys Dr Who ac His Dark Materials. Edrychwch ar beth y gallwn gynnig ichi.

Y Deml Heddwch: Y Lleoliad â chalon

Mae'r Deml Heddwch yn wahanol i ran fwyaf o’r lleoliadau y gallwch logi yng Nghaerdydd. Nid ydym yn berchen i fusnes preifat; Rheolir gan yr elusen Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Felly pan fyddwch yn archebu'ch priodas, parti dyweddïo, cynhadledd neu'ch cyfarfod busnes gyda ni, mae eich arian yn cyfrannu nid yn unig at ein hadeilad gwych ond hefyd at waith yr elusen wrth gefnogi datblygiad rhyngwladol, heddwch, hawliau dynol ac addysg fyd-eang.

Gyda'ch arian rydych chi'n ein helpu'n uniongyrchol i greu byd tecach a mwy heddychlon.

introduction-artdeco-img

Gem Art Deco yng Nghanol Caerdydd

Ni allwch chi golli'r pileri enfawr sy'n wynebu chi wrth ichi gamu mewn i'r adeilad. Tu ôl i'r colofnau portico mae yna tair ffenestr fawr, uwchben rhain byddech yn weld y paneli sy'n darlunio ffigyrau sy'n cynrychioli Iechyd, Cyfiawnder a Heddwch.

Mae'r cyfleusterau cynadledda a seminar y Ganolfan yn cynnwys y Brif Neuadd farmor â chapasiti o 200, y Siambr Cyngor panelog pren â chapasiti o 50 ac yr ystafell gyfarfod lai â chapasiti o 20.

Mae gan y lleoliad parcio gerllaw ac mae'n ddigon agos i gerdded o'r ganol ddinas ogleddol. Hefyd bydd modd i chi gyrraedd ar drafnidiaeth rheilffyrdd o orsaf reilffordd Cathays.

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdani

On behalf of WHA I wanted to thank you both for last Friday evening. The venue was loved by everyone and the food was superb.  It was a night to remember for WHA in celebration of it’s 70 years.

Everything went really well, everyone loved the Marble Hall and the food was superb. 

Many thanks once again. I have no hesitation in recommending you both to any one who needs a venue or a caterer at any time in the future.

WHA Healthcare

Cathy Wright

Cathy Wright

Y Deml Heddwch – Gwnewch hi’n bersonol i chi

Mae pawb sy'n gweld y Deml Heddwch yn cwympo mewn cariad â ein hadeilad eiconig art deco. Rydym yn hollol hyblyg ynghylch chi'n gwisgo'r neuadd unrhyw ffordd y dymunwch – Diwrnod chi yw hi wedi'r cyfan. Byddem wrth ein bodd i ddangos y lleoliad i chi. Ffoniwch ni ar 02920 821 052 (Oriau swyddfa Llun-Gwener) neu gallwch chi ddefnyddio'r ffurflen i archebu amser sy'n gweithio i chi.

Cysylltwch â Ni