Eich dathliad, eich ffordd

Mae'r Deml Heddwch yn lleoliad perffaith ar gyfer eich parti pen-blwydd, aduniad teuluol, Mehndi, parti swyddfa Nadolig neu unrhyw ddigwyddiadau eraill sydd gennych mewn golwg! Yr ydym yn hyblyg iawn pan ddaw i ddiwallu eich anghenion. Yr unig gyfyngiad i beth y gall gynnal yn y Deml Heddwch yw eich dychymyg. 

Rhai o'r dathliadau gwahanol y rydym wedi'u gynnal yn y Deml Heddwch:

  • Partïon Mehndi

  • Partïon Pen-blwydd

  • Pen-blwyddi Priodas

  • Partïon Ymddeol

  • Dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

  • Partïon Gwaith

  • Partïon Bollywood

  • Partïon Thema

slide-celebration10

Dathliadau yn y Deml Heddwch

Os ydych yn chwilio am leoliad arbennig i gynnal eich dathliad nesaf, roi'r gorau i chwilio. Archebwch benodiad gyda ni a ddewch i weld yr adeilad, rydym yn siŵr y byddwch yn cwympo mewn cariad â'r lle. Rydym yn hyblyg iawn a gallwch addurno'r lleoliad mewn ffordd sy'n addas i chi, fel y gallwch wirioneddol wneud eich dathliad eich ffordd chi.

Partïon Mehndi yn y Deml Heddwch

Mae'r Deml Heddwch wedi cynnal llawer o Bartïon Mehndi dros y blynyddoedd. Mae'r Neuadd Farmor yn gain ac unigryw a gellir trawsffurfio i ddarparu ar gyfer pob math o adloniant, o fwyta i ddawnsio. Gellir hyd yn oed ei wahanu i adrannau llai, a gwneud hi'n lleoliad perffaith ar gyfer eich parti Mehndi.

Penblwyddi

Os ydych chi'n chwilio am leoliad unigryw am eich parti pen-blwydd, pen-blwydd priodas, dyweddïad neu unrhyw achlysuron arbennig eraill yna mae'r Deml Heddwch i chi. Mae gennym amrywiaeth o gysylltiadau a chyflenwyr yr ydym yn gweithio ag i sicrhau bod gennych bopeth sydd angen am eich dathliad.

slide-celebration12

Peidiech â chymryd ein gair ni amdani

“Amazing venue, perfect setting for a dinner or wedding.”

Rural Development & Legislation meeting in the Council Chamber

Kerry Regan

Cysylltwch â Ni