Priodasau yn y Deml Heddwch: Gwnewch hi’n bersonol i chi

Lleoliad priodas hudolus yng nghalon Caerdydd

Yn ddiau yr ydym yn un o'r lleoliadau fwyaf unigryw yng Nghymru, a lleoliad wirioneddol hudolus ar gyfer eich priodas. Gyda detholiad o wahanol ystafelloedd, pob un â defnydd unigryw a thrwydded i gynnal eich seremoni, mae'r lleoliad anhygoel yma yn cynnig cyfle unwaith mewn oes i ddathlu un o'r dyddiau pwysicaf eich bywydau mewn lleoliad perffaith. Mae ein ffenestri o'r llawr i nenfwd yn llifogi golau i bob ystafell a gynhelir yn ogoneddus, felly, lle bynnag y byddwch yn dewis i gynnal eich diwrnod arbennig, caiff hynny ei wneud mewn lleoliad wirioneddol brydferth.

Trysor goron y Deml Heddwch yw'r Neuadd Farmor. Gyda lle i hyd at 180 o westeion, a nenfydau rhyfeddol o uchel, gall y lleoliad amlbwrpas hwn gynnal holl drafodion eich diwrnod, o ddweud 'gwnaf' hyd at y cerbydau'n cyrraedd!

Am fwy o wybodaeth am y mathau o briodasau allwch chi gynnal yn Y Deml Heddwch, mae croeso i chi gysylltu â ni - a gwnewch yn siŵr i archebu taith o gwmpas y lleoliad drwy ddefnyddio'r ffurflen isod. Neu ffoniwch ni ar 029 2082 1052.

weddingSlide9

Gwnewch hi’n bersonol i chi

Gall cynllunio priodas fod yn dasg hynod anodd, a dyna pam mae'r Deml Heddwch wedi uno â Zoë Binning i sicrhau bod eich diwrnod arbennig yn ddigwyddiad hyfryd a bersonol. Gyda blynyddoedd o brofiad yn trefnu digwyddiadau unigryw, yr ydych chi mewn dwylo diogel!

Pan ddaw at fwyd eich priodas, Mae'r Deml Heddwch digwydd bod yn gartref i rai o'r doniau coginio gorau yng Nghaerdydd! Efo dîm o gogyddion anhygoel ar gael i gynnig amrywiaeth o fwyd a bwydlenni llawn prydau blasus a tymhorol, i gyd wedi'i baratoi â'r cynnyrch mwyaf ffres. Mae cydweithio'n agos â gwahanol bartneriaid yn caniatáu'r Deml Heddwch i ddarparu ar gyfer cyllidebau a blasau gwahanol. I weld ein partneriaid arlwyo ac ein hoff ffotograffwyr, gwneuthurwyr cacen, gwerthwyr blodau a diddanwyr, gweler ein tudalen Cyflenwyr a Phartneriaid. Bydd gennych ddefnydd unigryw o'r adeilad ar gyfer diwrnod eich priodas.

weddingSlide4

Prisiau llogi lleoliad ar gyfer Seremonïau a Phriodasau

Te Prynhawn

Wedding Ceremony

Wedding ceremony in the Marble Hall with Sparkling Afternoon Tea to follow.

The perfect option if you have fewer guests or want something different to a traditional wedding breakfast.

Venue hire is priced at £1200.

Afternoon Tea is priced at £45pp for up to 20 guests, £40pp for additional guests over 20.

Includes venue hire for 5 hours

£1200

 

Opsiynau Brecwast Priodas

Raslonrwydd

weddingSlide19

Gwin pefriol ar ôl cyrraedd
Brecwast Priodas tair gwrs
Dwy botel o win ar gyfer areithiau
Prydau bach yn y derbyniad priodas
Yn cynnwys cydlynydd priodas ar y diwrnod
Gwesteion nos ychwanegol £7pp

(Ion-Ebr) £77pp | (Mai-Rhag) £83pp

Llawenydd

cards-joy

Gwin pefriol ar ôl cyrraedd
Brecwast Priodas tair gwrs
Dwy botel o win ar gyfer areithiau
Gwin pefriol ar gyfer areithiau
Bwffe cig/llysiau yn y derbyniad priodas
Ystafell ganmoliaethus yn 73 Cathedral
Siambr y Cyngor heb ei addurno
Yn cynnwys cydlynydd priodas ar y diwrnod
Gwesteion nos ychwanegol £12pp

(Ion-Ebr) £89pp | (Mai-Rhag) £97pp

Hapusrwydd

weddingSlide15

Siampên ar ôl cyrraedd
Brecwast Priodas pedair gwrs
Dwy botel y tabl
Siampên ar gyfer areithiau
Bwffe cig/llysiau yn y derbyniad priodas
Ystafell ganmoliaethus yn 73 Cathedral
Siambr y Cyngor wedi’i addurno
DJ Preswyl
Llawr dawns LED
Yn cynnwys cydlynydd priodas ar y diwrnod
Gwesteion nos ychwanegol £16pp

(Ion-Ebr) £118pp | (Mai-Rhag) £130pp

 

Pecynnau Seremonïau

Heddwch

weddingSlide3

Seremoni yn unig

Siambr y Cyngor  £600 | Y Neuadd Farmor £780

Cariad

weddingSlide5

Seremoni & Diodydd

Siambr y Cyngor £780 | Y Neuadd Farmor £1380

Cytgord

weddingSlide13

Seremoni, Diodydd & Ffotograffydd

Siambr y Cyngor £1030 | Y Neuadd Farmor £1630

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdani

"Thank you so much for looking after us so well and making the day run so smoothly! We were able to relax and enjoy ourselves knowing we were in your capable hands! We would like to do it all again next week!"

Katie & Ben

Katie & Ben

Cysylltwch â Ni